Likvidácia použitého oleja

  • Plastový barel
    Plastový barel

Jedná sa o zber použitých rastlinných olejov a tukov z gastro a reštauračných zariadení, školských jedální a rýchlych občerstvení.