Kvalita

 • Osvedčenie

  Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.

 • Povolenie na prevádzku

  Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na znehodnocovanie odpadov - zmena sídla spoločnosti.

 • Registrácia

  Potvrdenie o registrácii.

 • Rozhodnutie

  Regionálna veterinálna a potravinová správa Martin schvaľuje činnosť.

 • Rozhodnutie EIA

  Ekologická repasácia rastlinných olejov - prevádzka Turčianske Teplice.